JANKOWITCH

Cenník Kabinet Jankowitch

Platné od 1.5.2015. Ceny sú konečné, vrátane DPH

Facebook Instagram Youtube Leaderboard

REKONDÍCIA, vstupná osobná diagnostika

Po vzájomnej dohode a zaslaní potrebných udajov a podkladov je možné vykonať diagnostiku REKONDÍCIA aj na dialku bez osobnej prítomnosti. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

1. Vyplnenie informovaného súhlasu

Základné a kontaktné údaje. Založenie klientskej karty u nás grátis.

2. Prezentácia požiadaviek

Záujemcu o diagnostiku formou krátkeho pohovoru, ako aj stručný popis okolností, ktoré by rád zlepšil, resp. ktoré krátkodobo alebo dlhodobejšie rieši.

3. Analýza telesného zloženia

Diagnostika na najprofesionálnejšom zariadení, ktoré slúži na určenie aktuálneho zloženia a stavu tela.

Meriame hodnoty: Telesná voda, telesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, telesná váha, BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR), Odporučenie minimálnej kalorickej spotreby (BMR), Hodnotenie tukového a svalového tkaniva, Meranie v jednotlivých telesných častiach tela stanovené každou frekvenciou zvlášť, Pomocou softwaru získate naviac tieto výsledky: Vnútrobunková voda, mimobunková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, telesná váha.BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR), Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach, Opuch v jednotlivých telesných častiach, Oblasť a množstvo viscerálneho (medzi-orgánového) tuku. Rastový graf pre dospievajúcich pod 12 rokov), Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, opuch), Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza, Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC

4. Biorezonančná analýza

Diagnostika orgánová, Diagnostika prítomnosti prípadných záťaží v tele: ťažké kovy, chem. záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy, baktérie, precitlivenosť (možná intolerancia alebo alergén) na konkrétne potraviny atď.

5. Vyhodnotenie a osobné odporúčania

Zhodnotenie informácií, ich relevantnosti, zhodnotenie menších a väčších osobných priorít, vrátane životosprávnych a stravovacích. Odporúčania vzhľadom na aktuálny stav, priority a potreby.

Cena: 100 EUR (2 osoby 120 EUR)

POHYBOVÁ DIAGNOSTIKA

Športuješ pravidelne alebo chceš začať?
Nevieš kde sú tvoje slabé miesta?
Nevieš, ktorým smerom sa v pohybe vydať?
Kyvkanie ťa prestalo baviť a chceš už robiť dačo zmysluplné?
Nevieš prekonať svoje hranice a “mŕtvy bod”?

Pozrieme a zdiagnostikujeme tvoje telo, pohybové, dynamické a silové schopnosti, ako aj technickú pohybovú zdatnosť.

Na základe výsledkov ťa nasmerujem, odporučím priority a vypracujem tréningový plán, ktorý nebude ani slabý, ani prehnaný. Bude taký, s ktorým sa posunieš ďalej.

Trvanie pohybovej diagnostiky a konzultácie cca 2 hodiny.

Cena: 100 EUR

Zvýhodnený balík služieb REKONDÍCIA + POHYBOVÁ DIAGNOSTIKA

Spolu za obidve diagnostiky len 160 EUR

(platí do odvolania)

Následné možnosti konzultácií a kontrolných stretnutí

Kontrola

Na najprofesionálnejšom zariadení, ktoré slúži na určenie aktuálneho zloženia a stavu tela s vyhodnotením.

Celkové vyhodnotenie doterajšieho priebehu a vývoja, výživové poradenstvo, celkové vyhodnotenie, prípadná úprava životosprávneho režimu na ďalšie obdobie.

Cena: 20 EUR

Malá konzultácia a kontrola

Na najprofesionálnejšom zariadení, ktoré slúži na určenie aktuálneho zloženia a stavu tela s vyhodnotením.

Celkové vyhodnotenie doterajšieho priebehu a vývoja, výživové poradenstvo, celkové vyhodnotenie, prípadná úprava životosprávneho režimu na ďalšie obdobie.

Trvanie cca. 30 min.

Podpora orgánová

Podpora proti potravinovej precitlivelosti

Náprava prítomnosti záťaží v tele: ťažké kovy, chem. záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy

Cena: 30 EUR

Stredná konzultácia a kontrola

Na najprofesionálnejšom zariadení, ktoré slúži na určenie aktuálneho zloženia a stavu tela s vyhodnotením.

Celkové vyhodnotenie doterajšieho priebehu a vývoja, výživové poradenstvo, celkové vyhodnotenie, prípadná úprava životosprávneho režimu na ďalšie obdobie.

Trvanie cca. 45 min.

Podpora orgánová

Podpora proti potravinovej precitlivelosti

Náprava prítomnosti záťaží v tele: ťažké kovy, chem. záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy

Cena: 40 EUR

Konzultácia a kontrola

Na najprofesionálnejšom zariadení, ktoré slúži na určenie aktuálneho zloženia a stavu tela s vyhodnotením.

Celkové vyhodnotenie doterajšieho priebehu a vývoja, výživové poradenstvo, celkové vyhodnotenie, prípadná úprava životosprávneho režimu na ďalšie obdobie.

Plus veľká terapia (cca. 60 min.)

Podpora orgánová

Podpora proti potravinovej precitlivelosti

Náprava prítomnosti záťaží v tele: ťažké kovy, chem. záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy

Cena: 50 EUR

NDTV Academy

Zmeňte svoj život - poďme spolupracovať! DOPYT