Jankowitch NUTRITION Jankowitch NUTRITION

Produkt bol vložený do košíka

REKONDÍCIA ŠPORT (Online program)

Dostupnosť: skladom

Vyberte variantu:

Pre koho sú Diagnostika, prípadne následné služby REKONDÍCIA určené?

Sú určené pre mužov, ženy alebo deti, ktorí za posledné obdobie robili vedome alebo nevedome chyby v životospráve alebo v stravovaní. Telesná hmotnosť dosiahla úrovne, ktorú chce klient riešiť a kvalitne a natrvalo zredukovať. 

Okrem nadváhy je ale súbežným, možno kľúčovým problémom, ktorý bráni hmotnosť zredukovať, metabolický problém alebo bezprostredný (možno dlhodobý) problém s trávením určitých potravín. Telesné neoptimálnosti a okolnosti nedostatočnej kondície spôsobujú menšie alebo väčšie akútne alebo chronické problémy. Diagnostika, prípadne ďalšie konzultácie, môžu byť viac než nápomocné kondičný stav zásadne začať zlepšovať, tak ako aj súbežne v prípade nadváhy redukovať telesnú hmotnosť.

REKONDÍCIA ONLINE nie je určená len pre klientov, ktorí chcú alebo potrebujú redukovať svoju telesnú hmotnosť, ale aj výhradne ako podporu na zlepšenie telesných neoptimálnych prejavov, ako napr. diabetes B, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, únava, vyčerpanosť, zažívacie ťažkosti, hnačky alebo zápchy, kožné prejavy, vysoký krvný tlak, zvýšené alebo vysoké LDL alebo tuky v krvi a iné.

Je určený pre klientov, ktorí zdravotne a kondične nie sú v úplnej pohode alebo v úplnom poriadku alebo sú si vedomí, že by mohla byť lepšia a majú záujem jednoznačne svoju stravovaciu a životosprávnu prevenciu riešiť efektívne a tak, aby sa zlepšenie objektívne ako aj subjektívne stalo skutočnosťou, vedeli svoju kondíciu po úpravách zlepšovať a zlepšiť a novú zlepšenú telesnú kondíciu si aj naďalej udržať.

Z dôvodu potreby vykonania dôkladnej diagnostiky (prípadne ďalších kontrol, konzultácií a podpory priebežného zlepšovania stavu), čo možno najdôkladnejšieho zistenia a preverenia kondície, je REKONDÍCIA ONLINE vykonávaná so zaslaním krvnej vzorky (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne, ktorú klient pošle do kabinetu poštou) Diagnostika zohľadňuje bezprostredne alebo preventívne možné neoptimálnosti vo vzťahu na možnú potravinovú precitlivenosť, metabolický nesúlad, záťaže v tele ako aj ďalšie veľmi dôležité okolnosti, ktoré nám sú nápomocné pre dodržiavanie našej vysokej úspešnosti, ktorú s touto rekondíciou už veľa rokov s úspechom zaznamenávame.

Rozsah klientov pre túto službu sa pohybuje rovnomerne v celom rozsahu od cca 1-ročných po 95-ročných.  Je určený a využívaný v rovnakom pomere ženami aj mužmi. Šport ani pohybová aktivita nie sú podmienkou. Ani bezprostrednou, ani po začatí spolupráce. Klient môže využiť len jednorazovo službu diagnostiky. 

V prípade jeho rozhodnutia po absolvovaní diagnostiky je možné následne na úvodnú diagnostiku nadviazať pravidelnými online kontrolami, konzultáciami a podporou zlepšovania stavu v sporadických/nepravidelných časových odstupoch podľa jeho aktuálnych potrieb.
Aký je cieľ diagnostiky alebo diagnostiky a následnej spolupráce ?

Zistenie bezprostredných a aktuálnych skutočností klienta, jeho kondícia a základný telesný stav. Po vzájomnom vyhodnotení výhod a možných prekážok je s klientom dohodnutý presný stravovací a životosprávny režim, ktorý je pre neho udržateľný a reálny. Klient dostane všetky potrebné informácie, aby mohol veľmi efektívne, vzhľadom na jeho stav a možnosti, svoju telesnú hmotnosť efektívne a zdravo redukovať bez následného JOJO efektu, citeľne zlepšovať svoju neoptimálnu telesnú kondíciu, ktorá môže mať chronické alebo akútne prejavy, prípadne je možné riešiť s klientom aj redukciu hmotnosti a aj zlepšovanie telesných kondícií súbežne.

V prípade záujmu klienta sú po absolvovaní diagnostiky možné následné pravidelné alebo sporadické kontroly, konzultácie a naša štandardná podpora zlepšovania stavu, ktorú sme v posledných rokoch vyvíjali a úspešne overili v praxi. Tieto môžu byť veľmi nápomocné v riadení procesu chudnutia a rekondície klienta a zohľadňujú priebežný vývoj, ktorý je spravidla individuálny a dohľad sa preukázal ako veľmi efektívny moment splnenia stanovených cieľov.

Aký je postup Diagnostiky REKONDÍCIA ONLINE?

  • Objednanie a úhrada diaľkovej služby REKONDICIA ONLINE.
  • Vyplnenie podrobného online dotazníka a zaslanie vzorky krvi (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne podľa zaslaných jednoduchých inštrukcií, ktorú klient pošle do kabinetu poštou).
  • Diagnostika a v prípade potreby telefonická predbežná konzultácia vykonaná do 2-7 pracovných dni od obdržania úhrady, vyplneného dotazníka a doručenia vzorky krvi poštou. 
  • Vykonaná pred-diagnostika a telefonická konzultácia s cieľom vyjasnenia podkladov a informácií. V prípade potreby dožiadanie ďalších detailnejších a upresňujúcich informácií od klienta za účelom čo možno najkvalitnejšieho zhodnotenia informácií vrátane tých, ktoré sú súčasťou nášho kabinetného procesu.
  • Vyhodnotenie dostupných informácií a podkladov.
  • Vykonaná dvojstupňová biorezonančná analýza, kontrolná orgánová diagnostika a preverenie aktuálneho stavu, prípadnej potravinovej precitlivenosti (možná intolerancia, alergén alebo enzymatická porucha) na konkrétne potraviny, diagnostika orgánová, diagnostika prítomnosti prípadných záťaží v tele ako napr. ťažké kovy, chemické záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy, baktérie, precitlivenosť atď. 
  • Interné vyhodnotenie údajov a kontrola podľa interných smerníc Kabinetu Jankowitch.
  • Zaslanie potrebných informácii klientovi: Zhodnotenie informácií, ich relevantnosti, zhodnotenie menších a väčších osobných priorít, vrátane životosprávnych a stravovacích. Konkrétne a presné stravovacie odporúčania vzhľadom na aktuálny stav, priority, potreby a ciele klienta. Na základe zistení a aktuálneho stavu zaslané odporúčané vitamíny, minerály alebo ďalšie mikronutrienty, ktoré sú z nášho pohľadu a skúseností vhodné/potrebné doplniť pre optimálne fungovanie metabolizmu a ďalších jeho súčastí.
  • Po preštudovaní podkladov, prípadne už čiastočnej aplikácii našich odporúčaní s klientom, vykonávame ďalšiu telefonickú konzultáciu a doriešime s ním možné individuálne zistenia vyplývajúce z poskytnutých podkladov.

Ak bude záujem na strane klienta o ďalšiu konzultáciu, môže si túto objednať priamo na našej internetovej stránke www.jankowitch.com, prostredníctvom ktorej prebieha na špecializovanom osobnom “čate” klienta aj samotná písomná konzultácia alebo zasielanie podkladov. Okrem telefonického kontaktu je písomná komunikácia realizovaná len výhradne prostredníctvom už spomínaného osobného “čatu” klienta, ktorý bol pre túto službu vytvorený, združuje a uchováva kompletnú históriu komunikácie a preposielaných podkladov, čo zlepšuje ich dostupnosť a opakované použitie.

ONLINE DIAGNOSTIKA - REKONDÍCIA, následné možné služby a spolupráca

Jednorazová online kontrola, konzultácia a procesná optimalizácia.
Podľa dohody, štandardne každých 2-8 týždňov podľa aktuálneho stavu klienta, aktuálnych potrieb alebo požiadaviek klienta.

Poznámky:

Pre bližšie informácie o diagnostike, jednorazovej konzultácii alebo presnom obsahu programu ONLINE REKONDÍCIA nás, prosím, kontaktujte, prípadne vám budú poskytnuté automaticky ako možnosť bezprostredne po absolvovaní diagnostiky REKONDÍCIA ONLINE. 
Cena odporúčaných doplnkov stravy nie je zahrnutá v cene služieb a programov.
Ceny sú uvedene vrátane DPH.

Meno, priezvisko:

Tvoja recenzia k tomuto produktu:

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Zavolaj nám a spoločne nájdeme riešenie na tvoj problém.

+421 948 212 616

AHOJ!

Vitaj vo svojom smartchate.

Tento smartchat slúži na všetku komunikáciu v našich online službách.

Vstúpiť

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Možno nájdeš odpoved na svoju otázku v tejto sekcii.

VSTÚPIŤ