Jankowitch NUTRITION Jankowitch NUTRITION

Produkt bol vložený do košíka

ONLINE DIAGNOSTIKA - ANTIAGEING

Dostupnosť: skladom

Vyberte variantu:

Pre koho sú Diagnostika, prípadne následné služby ANTIAGEING ONLINE určené ?

 • Sú určené pre mužov alebo ženy najmä v strednom alebo vyššom veku, ktorý za posledné obdobie robili vedome alebo nevedome chyby v životospráve alebo v stravovaní. 
 • Je určený pre klientov, ktorí chcú nielen spomaliť proces starnutia, ale aj citeľne zlepšiť vitalitu, fyzickú zdatnosť, celkovú kondíciu od A do Z.
 • Telesnú hmotnosť, ak je vyššia, redukujeme štandardne ako bežnú súčasť programu.
 • Okrem celkovej revitalizácie a citeľnej znovu-obnovy fyzického, zdravotného potenciálu a prípadnej redukcie hmotnosti je samozrejmosťou riešenie a doriešenie chronických a akútnych stavov, prípadne iných telesných alebo kondičných diskondícií.
 • Za telesné neoptimálne prejavy môžeme považovať napr. diabetes B, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, únava, vyčerpanosť, zažívacie ťažkosti, hnačky alebo zápchy, kožné prejavy, vysoký krvný tlak, zvýšené alebo vysoké LDL alebo tuky v krvi.
 • Je určený pre klientov, ktorí sú zdravotne a kondične v úplnom poriadku, ale chcú svoj vlastný potenciál do budúcna ešte viacej navýšiť. Pokiaľ v optimálnej kondícii nie sú, budeme samozrejme na zlepšení stavu pracovať.
 • Z dôvodu potreby vykonania dôkladnej, hĺbkovej diagnostiky a čo možno najdôkladnejšieho zistenia a preverenia kondície, je diagnostika ANTIAGEING ONLINE vykonávaná podmienečne až po obdržaní aktuálnych krvných testov akreditovaného zdravotníckeho laboratória podľa nášho zoznamu ukazovateľov, ktoré si klient vykonáva na vlastné náklady. Okrem týchto externých podkladov, vyplnenia podrobného dotazníka, telefonických konzultácii a podrobného popisu stavu a situácie, aj zo zaslanej krvnej vzorky do nášho kabinetu (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne, ktorú klient pošle do kabinetu poštou). Diagnostika zohľadňuje možné neoptimálnosti vo vzťahu na možnú potravinovú precitlivenosť alebo metabolický nesúlad, záťaže v tele ako aj ďalšie veľmi dôležité okolnosti, ktoré nám sú nápomocné pre dodržiavanie našej vysokej úspešnosti, ktorú s touto službou už veľa rokov a s úspechom zaznamenávame.
 • Rozsah veku klientov pre túto službu sa pohybuje v rozsahu od cca 25 po 65 rokov. 
 • Je určený a využívaný v rovnakom pomere ženami aj mužmi.
 • Šport a ani pohybová aktivita nie sú podmienkou, budú však aspoň v určitej kondičnej miere odporúčané.
 • Klient môže využiť službu diagnostiky len jednorazovo. 
 • V prípade jeho rozhodnutia po absolvovaní diagnostiky je možné následne na úvodnú diagnostiku naviazať pravidelnými online kontrolami, konzultáciami a podporou zlepšovania stavu v našom 6 alebo 12 mesačnom programe.​

Aký je cieľ diagnostiky ANTIAGEING ONLINE, prípadne následnej spolupráce?

Zistenie aktuálnych skutočností klienta, jeho kondícia a základný telesný stav. Po vzájomnom vyhodnotení výhod a možných prekážok je s klientom dohodnutý presný stravovací a životosprávny režim, ktorý je pre neho udržateľný a reálny. Klient dostane všetky potrebné informácie, aby mohol veľmi efektívne, vzhľadom na jeho stav a možnosti, svoju telesnú kondíciu citeľne zlepšovať a tiež subjektívne a objektívne zlepšovať aj svoj “biologický vek”. Ak je žiadaná alebo potrebná redukcia hmotnosti alebo priama podpora zlepšenia zdravotných ukazovateľov, tieto sú automaticky v programe zohľadnené a vykonávané a v tomto programe ich považujeme za samozrejmosť.

V prípade záujmu klienta po diagnostike o absolvovanie nášho programu začneme pracovať na zlepšovaní všetkých ukazovateľov, ktoré v relatívne krátkom čase povedú k spomaleniu starnutia, zlepšeniu energie, vitality a maximalizovaniu obnovy schopnosti zvládať vysokú mieru telesnej aj psychickej záťaže, na ktorú sú naši klienti v programe ANTIAGEING štandardne zvyknutí a túto schopnosť a energický životný štýl si chcú obnoviť, prípadne čo možno najdlhšie udržať.

Aký je postup Diagnostiky ANTIAGEING ONLINE ?

 1. Objednanie a úhrada diaľkovej služby ANTIAGEING ONLINE.
 2. Vyplnenie podrobného online dotazníka a zaslanie vzorky krvi (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne podľa zaslaných jednoduchých inštrukcii, ktorú klient pošle do kabinetu poštou).
 3. Absolvovanie laboratórneho odberu krvi, podľa výberu klienta, a jej vyšetrenia podľa nami poskytnutého zoznamu ukazovateľov.
 4. Diagnostika a v prípade potreby telefonická predbežná konzultácia vykonaná do 2-7 pracovných dní od obdržania úhrady, vyplneného dotazníka a doručenia vzorky krvi poštou. 
 5. Vykonaná pred-diagnostika a telefonická konzultácia s cieľom vyjasnenia podkladov a informácií. V prípade potreby dožiadanie ďalších detailnejších a upresňujúcich informácií od klienta za účelom čo možno najkvalitnejšieho zhodnotenia informácií vrátane tých, ktoré sú súčasťou nášho kabinetného procesu.
 6. Vyhodnotenie dostupných informácií a podkladov.
 7. Vykonaná dvojstupňová biorezonančná analýza. Kontrolná orgánová diagnostika a preverenie aktuálneho stavu, prípadnej potravinovej precitlivenosti (možná intolerancia, alergén alebo enzymatická porucha) na konkrétne potraviny, diagnostika orgánová, diagnostika prítomnosti prípadných záťaží v tele ako napr. ťažké kovy, chemické záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy, baktérie, precitlivenosť. 
 8. Interné vyhodnotenie údajov a kontrola podľa interných smerníc Kabinetu Jankowitch.
 9. Zaslanie potrebných informácií klientovi. Zhodnotenie informácií, ich relevantnosti, zhodnotenie menších a väčších osobných priorít, vrátane životosprávnych a stravovacích. Konkrétne a presné stravovacie odporúčania vzhľadom na aktuálny stav, priority, potreby a ciele klienta. Na základe zistení a aktuálneho stavu zaslané odporúčané vitamíny, minerály alebo ďalšie mikronutrienty, ktoré sú z nášho pohľadu a skúseností vhodné/potrebné doplniť pre optimálne fungovanie metabolizmu a ďalších jeho súčasti.
 10. Po preštudovaní podkladov, prípadne už čiastočnej aplikácii našich odporúčaní s klientom, vykonávame ďalšiu telefonickú konzultáciu a objasníme s ním možné individuálne zistenia vyplývajúce z poskytnutých podkladov.
 11. Ak bude záujem na strane klienta o následný možný ANTIAGEING program, objedná si tento priamo na našej internetovej stránke www.jankowitch.online , prostredníctvom ktorej prebieha na špecializovanom osobnom “čate” klienta aj samotná písomná konzultácia alebo zasielanie podkladov. Okrem telefonického kontaktu je písomná komunikácia realizovaná len výhradne prostredníctvom už spomínaného osobného “čatu” klienta, ktorý bol pre túto službu vytvorený, združuje a uchováva kompletnú históriu komunikácie a preposielaných podkladov, čo zlepšuje ich dostupnosť a opakované použitie.
 12. Podmienkou programu ANTIAGEING ONLINE je absolvovanie komplexného vyšetrenia krvi podľa našich odporúčaní v externom biochemickom laboratóriu podľa výberu klienta. Priemerná cena pre samoplatcu na Slovensku predstavuje cca. 350-450 EUR podľa konkrétneho laboratória a našich potrieb. 
 13. Ďalšie prípadné odporúčané štandardné nadrámcové diagnostiky (cca 50-300 EUR v slovenských podmienkach). Prípadne ďalšie externé odporúčania na služby budú podľa potreby odporučené po absolvovaní diagnostiky. Ďalšie informácie ohľadom externých vyšetrení budú poskytnuté osobne pri diagnostike.
 14. Ďalšie prípadné následné kroky a štýl spolupráce v programe bude pred začatím spolupráce alebo bezprostredne po jej začatí odkonzultovaný podla programového obsahu ANTIAGEING.

Poznámky:

Pre bližšie informácie o diagnostike, jednorazovej konzultácii alebo presnom obsahu programu ANTIAGEING ONLINE nás, prosím, kontaktujte, prípadne vám budú poskytnuté automaticky ako možnosť bezprostredne po absolvovaní diagnostiky ANTIAGEING ONLINE. 
Cena odporúčaných doplnkov stravy nie je zahrnutá v cene služieb a programov.
Ceny sú uvedene vrátane DPH.

 

Meno, priezvisko:

Tvoja recenzia k tomuto produktu:

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Zavolaj nám a spoločne nájdeme riešenie na tvoj problém.

+421 948 212 616

AHOJ!

Vitaj vo svojom smartchate.

Tento smartchat slúži na všetku komunikáciu v našich online službách.

Vstúpiť

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Možno nájdeš odpoved na svoju otázku v tejto sekcii.

VSTÚPIŤ