Jankowitch NUTRITION Jankowitch NUTRITION

Produkt bol vložený do košíka

REKONDÍCIA PRO ŠPORT 2.0 (Osobná alebo online program)

Dostupnosť: skladom

Vyberte variantu:

50% ŠPORTOVÁ VÝKONNOSŤ A PSYCHYCKÁ VYROVNANOSŤ

30% ZDRAVIE A NÁPRAVA KONDÍCIE

20% DLHOVEKOSŤ

 

REKONDÍCIA PRO ŠPORT (Online a osobný program)

Osobná alebo online úvodná diagnostika pre nových klientov a 3x kontrola - konzultácia a procesná optimalizácia. Pre klientov ktorí už v ninulosti objednali program 4x kontrola - konzultácia a procesná optimalizácia. 
Podľa dohody, štandardne každých 2-8 týždňov podľa aktuálneho stavu, aktuálnych potrieb alebo požiadaviek klienta. 
 
Pohybová inštruktáž, ktorá je súčasťou programu možná po objednaní termínu každý pondelok alebo utorok medzi 9-11:00 hod. v kabinete Jankowitch.

Pre koho je program REKONDÍCIA PRO ŠPORT určený?

 • Sú určené pre bývalých alebo ešte stále aktívnych výkonostných športovvov, mužov alebo ženy najmä v strednom alebo vyššom veku, ktorý robili vedome alebo nevedome chyby v životospráve alebo v stravovaní a je vyžadovaný nadštandartne hĺbkový vhľad do prípadu z dovodu postupneho navysovania fyzickej ako aj psychickej nepohody, prirodzeneého starnutia organizmu a štandartnej športovej optrebovanosti telesných orgánov. 
 • Je určený pre klientov, ktorí chcú nielen spomaliť proces starnutia, ale aj citeľne zlepšiť vitalitu, fyzickú zdatnosť, celkovú kondíciu od A do Z.
 • Telesnú hmotnosť, ak je vyššia, redukujeme štandardne ako bežnú súčasť programu.
 • Okrem celkovej revitalizácie a citeľnej znovu-obnovy fyzického, zdravotného potenciálu a prípadnej redukcie hmotnosti je samozrejmosťou riešenie a doriešenie chronických a akútnych stavov, prípadne iných telesných alebo kondičných diskondícií.
 • Za telesné neoptimálne prejavy môžeme považovať napr. diabetes B, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, únava, vyčerpanosť, zažívacie ťažkosti, hnačky alebo zápchy, kožné prejavy, vysoký krvný tlak, zvýšené alebo vysoké LDL alebo tuky v krvi.
 • Je určený pre klientov, ktorí chcú svoj vlastný potenciál do budúcna ešte viacej navýšiť. Pokiaľ v optimálnej kondícii nie sú, budeme samozrejme na zlepšení stavu pracovať.
 • Z dôvodu potreby vykonania dôkladnej, hĺbkovej diagnostiky a čo možno najdôkladnejšieho zistenia a preverenia kondície, je diagnostika REKONDÍCIA PRO vykonávaná podmienečne až po obdržaní aktuálnych krvných testov akreditovaného zdravotníckeho laboratória podľa nášho zoznamu ukazovateľov, ktoré si klient vykonáva na vlastné náklady. Okrem týchto externých podkladov, vyplnenia podrobného dotazníka, telefonických konzultácii a podrobného popisu stavu a situácie, aj zo zaslanej krvnej vzorky do nášho kabinetu (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne, ktorú klient pošle do kabinetu poštou). Diagnostika zohľadňuje možné neoptimálnosti vo vzťahu na možnú potravinovú precitlivenosť alebo metabolický nesúlad, záťaže v tele ako aj ďalšie veľmi dôležité okolnosti, ktoré nám sú nápomocné pre dodržiavanie našej vysokej úspešnosti, ktorú s touto službou už veľa rokov a s úspechom zaznamenávame.
 • Rozsah veku klientov pre túto službu sa pohybuje v rozsahu od cca 25 po 65 rokov. 
 • Je určený a využívaný v rovnakom pomere ženami aj mužmi.
 • Šport a ani pohybová aktivita nie sú podmienkou, budú však aspoň v určitej kondičnej miere odporúčané.

Aký je cieľ programu REKONDÍCIA PRO ŠPORT?

Zistenie aktuálnych skutočností klienta, jeho kondícia a základný telesný stav. Po vzájomnom vyhodnotení výhod a možných prekážok je s klientom dohodnutý presný stravovací a životosprávny režim, ktorý je pre neho udržateľný a reálny. Klient dostane všetky potrebné informácie (Online alebo osobne), aby mohol veľmi efektívne, vzhľadom na jeho stav a možnosti, svoju telesnú kondíciu citeľne zlepšovať a tiež subjektívne a objektívne zlepšovať aj svoj “biologický vek”. Ak je žiadaná alebo potrebná redukcia hmotnosti alebo priama podpora zlepšenia zdravotných ukazovateľov, tieto sú automaticky v programe zohľadnené a vykonávané a v tomto programe ich považujeme za samozrejmosť.

V prípade záujmu klienta po diagnostike o absolvovanie nášho programu začneme pracovať na zlepšovaní všetkých ukazovateľov, ktoré v relatívne krátkom čase povedú k spomaleniu starnutia, zlepšeniu energie, vitality a maximalizovaniu obnovy schopnosti zvládať vysokú mieru telesnej aj psychickej záťaže, na ktorú sú naši klienti v programe REKONDÍCIA PRO štandardne zvyknutí a túto schopnosť, energický životný a športovú výkonnosť si chcú obnoviť, prípadne v maximálnom rozsahu čo najdlhšie udržať.

Aký je štandartný postup programu REKONDÍCIA PRO ŠPORT?

 1. Objednanie a úhrada diaľkovej služby REKONDÍCIA PRO ŠPORT.
 2. Vyplnenie podrobného online dotazníka a zaslanie vzorky krvi (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne podľa zaslaných jednoduchých inštrukcii, ktorú klient pošle do kabinetu poštou)
 3. Diagnostika a v prípade potreby telefonická predbežná konzultácia vykonaná do 2-7 pracovných dní od obdržania úhrady, vyplneného dotazníka a doručenia vzorky krvi poštou. 
 4. Vykonaná pred-diagnostika a telefonická konzultácia s cieľom vyjasnenia podkladov a informácií. V prípade potreby dožiadanie ďalších detailnejších a upresňujúcich informácií od klienta za účelom čo možno najkvalitnejšieho zhodnotenia informácií vrátane tých, ktoré sú súčasťou nášho kabinetného procesu.
 5. Vyhodnotenie dostupných informácií a podkladov.
 6. Vykonaná dvojstupňová biorezonančná analýza. Kontrolná orgánová diagnostika a preverenie aktuálneho stavu, prípadnej potravinovej precitlivenosti (možná intolerancia, alergén alebo enzymatická porucha) na konkrétne potraviny, diagnostika orgánová, diagnostika prítomnosti prípadných záťaží v tele ako napr. ťažké kovy, chemické záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy, baktérie, precitlivenosť. 
 7. Interné vyhodnotenie údajov a kontrola podľa interných smerníc Kabinetu Jankowitch.
 8. Zaslanie potrebných informácií klientovi. Zhodnotenie informácií, ich relevantnosti, zhodnotenie menších a väčších osobných priorít, vrátane životosprávnych a stravovacích. Konkrétne a presné stravovacie odporúčania vzhľadom na aktuálny stav, priority, potreby a ciele klienta. Na základe zistení a aktuálneho stavu zaslané odporúčané vitamíny, minerály alebo ďalšie mikronutrienty, ktoré sú z nášho pohľadu a skúseností vhodné/potrebné doplniť pre optimálne fungovanie metabolizmu a ďalších jeho súčasti.
 9. Po preštudovaní podkladov, prípadne už čiastočnej aplikácii našich odporúčaní s klientom, vykonávame ďalšiu telefonickú konzultáciu a objasníme s ním možné individuálne zistenia vyplývajúce z poskytnutých podkladov.
 10. Komunikácia prebieha na špecializovanom osobnom “čate” klienta aj samotná písomná konzultácia alebo zasielanie podkladov. Okrem telefonického kontaktu je písomná komunikácia realizovaná len výhradne prostredníctvom už spomínaného osobného “čatu” klienta, ktorý bol pre túto službu vytvorený, združuje a uchováva kompletnú históriu komunikácie a preposielaných podkladov, čo zlepšuje ich dostupnosť, opakované použitie a najmä prehľadnosť pri vzájomnej komunikácii
 11. Ďalšie informácie ohľadom externých vyšetrení budú poskytnuté osobne pri diagnostike.
 12. Ďalšie informácie ohľadom prípadnej potreby externých vyšetrení budú poskytnuté osobne pred alebo po úvodnej diagnostike. Presne kroky a postupnosť a štýl spolupráce v programe bude detailne objasnený pred začatím spolupráce alebo bezprostredne po jej začatí podľa interného programového obsahu REKONDÍCIA PRO ŠPORT.

 

Poznámky:

Pre bližšie informácie o úvodnej diagnostike, následných rediagnostikách a konzultáciách, ako aj celého priebehu online programu REKONDÍCIA PRO nás, prosím, kontaktujte.

Cena odporúčaných doplnkov stravy nie je zahrnutá v cene služieb a programov.
Ceny sú uvedene vrátane DPH.

Meno, priezvisko:

Tvoja recenzia k tomuto produktu:

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Zavolaj nám a spoločne nájdeme riešenie na tvoj problém.

+421 948 212 616

AHOJ!

Vitaj vo svojom smartchate.

Tento smartchat slúži na všetku komunikáciu v našich online službách.

Vstúpiť

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Možno nájdeš odpoved na svoju otázku v tejto sekcii.

VSTÚPIŤ