JANKOWITCH

Odbornosť

Facebook Instagram Youtube Leaderboard

Akreditácia a kvalifikácia BEE FIT Programov a kabinetných služieb

Akreditovaný fitness inštruktor

Kompletná úprava životosprávy klienta, telesnej hmotnosti a svalového tonusu, cvičenie v posilňovni so záťažou, s fitness pomôckami alebo bez, kondičné tréningy pre športové oddiely a jednotlivcov, rehabilitačný a funkčný program po poškodení telesného aparátu alebo pri telesných disbalanciách.

Doplnkový kurz Balance BOSU - Zdravý chrbát

Špecializované cvičenie s fit-loptou, pol loptou BOSU a iným príslušenstvom pre posilnenie celého tela, najmä jeho stredu (CORE) a oblasti chrbtice.

Kurz cvičenia pre stabilitu a mobilitu ľudského tela

Chrbtica je nesprávnym pohybovým návykom nielen podceňovaná, ale asi v takmer 100 % prípadoch denne nesprávne preťažovaná. Toto vedie okrem skrátenia a stuhnutia svalstva aj k zakriveniam chrbtice a v dosť prípadoch cez zrasty až k poškodeniu platničiek. Niekedy už samotná chôdza je pre chrbticu deštruktívna. Cvičenia obnovujú prirodzenú pozíciu stavcov chrbtice a posilňujú svalstvo, potrebné k ideálnej stabilite a mobilite ľudského tela. Nestretol som sa s dokonalejším cvičením a metodikou pre prevenciu a posilnenie tej najdôležitejšej časti tela.

Školenie na diagnostiku s prístrojom InBody 230

Meranie a výsledná analýza umožňuje detailnú kontrolu nad bezprostredným stavom organizmu klienta. Dáva priestor na exaktné odporučenie a naplánovanie potrebnej životosprávy s ohľadom na obsah základných látok v tele ako napríklad svalstvo, tuk podkožný, tuk medziorgánový, bielkoviny, minerály, voda atď. Je možné upravovať súbežne telesnú kondíciu a optimalizovať vyživovanie organizmu s nadštandardnou kontrolou. S ohľadom na vyváženosť štruktúry tela, jeho slabšie a silnejšie miesta.

TRX školenie

Funkčný tréning TRX pochádza z americkej armády. Je špičkovým nástrojom a metodikou, kedy s minimom pomôcok dokonalo a funkčne precvičíte celé telo. Celý systém a mnohotvárnosť je dokonale prepracovaný a poskytuje možnosti pre individuálne alebo skupinové lekcie. Je jednoznačne súčasťou najmodernejšieho trendu vo fitness.

Pilates - skolióza

Skolióza, alebo svalová disbalancia chrbtového svalstva trápi väčšinu obyvateľstva a cvičiacich. Je známe, že v týchto prípadoch je potrebný pohyb a posilnenie konkrétneho svalstva. Bohužiaľ je pravdou aj to, že vo väčšine prípadov skoliotici, alebo ľudia so svalovou disbalanciou posilňujú tak, že ich nepomer rozloženia svalstva sa "bežným" cvičením len zväčšuje, čo môže viesť a aj vedie k ešte väčším komplikáciám. Samozrejme za relatívne dlhú dobu. Dosť často aj k intuitívnemu prerušeniu pravidelného cvičenia. Našich klientov vieme usmerniť tak, aby ich pohybová aktivita na športoviskách, alebo aj doma bola skutočne prospešná a dosahovali potrebné výsledky. Nielen krátkodobého, dobrého pocitu z cvičenia.

Akreditovaný poradca pre výživu wellness

Výživa a strava má 50-70 % - ný podiel na našej kondícii a výslednom fyzickom stave. Nie len po zdravotnej stránke. Popri wellness procedúrach (regeneračných a odďaľujúcich stárnutie) je strava základom všetkých základov. Asi neexistuje veľa oborov, ktoré by disponovali toľkými novými poznatkami majúcimi na naše zdravie a kondíciu tak intenzívny a bezprostredný vplyv. Asi aj preto je okolo tejto témy množstvo dezinformácií, ktoré robia zo zavedenia racionálnej stravy niečo nezvládnuteľné. Opak je však pravdou.

Školenie pre golf a metodiku golfového úderu

Golfový úder je podľa odbornej verejnosti jeden z naj-neprirodzenejších pohybov pre ľudské telo. Stres najmä na chrbticu je dosť často dôvodom bolesti v oblasti chrbáta a chrbtice. Toto má za následok najmä tzv. "moderný švih". Existuje metodika, vychádzajúca z prác Ben Hogana a Petra Crokera ktorá je klasifikovaná ako "klasický švih". Tento vo svojej podstate nielen že eliminuje horeuvedený neprirodzený stres, ale naviac dáva hráčovy možnosť konzistentnejšej a bezchybnejšej hry. Dokážeme tým pádom eliminovať prípadné bolesti prameniace z opakovane vykonávaného pohybu a zároveň zvýšiť požitok z lepších výkonov na ihrisku.

Regeneračný pracovník

Regenerácia organizmu je pre nás kľúčová a smerodajná. Výživa a pohyb sú podstatné okruhy fitness a wellness. Avšak bez zohľadnenia funkcie a stavu telesných orgánov je práca na dlhodobom zlepšení kondície, vedomom a reálnom dosiahnutí dlhovekosti takmer nemožná. Diagnostikujeme a naprávame funkcie a disfunkcie všetkých orgánov a latkovej výmeny na princípe termoregulácie. Vieme diagnostikovať niekoľko rokov vopred závažné možné zlyhania a potenciálne problémy ktoré by mohli nastať, samozrejme ich eliminovať a prípadne úplne odstrániť tento stav, zo zdravotného hľadiska už bezprostredne nevyhovujúci.

NDTV Academy

Zmeňte svoj život - poďme spolupracovať! DOPYT